Đơn vị thụ hưởng: Công ty TNHH Khoa Học Hoàng Vũ

Số tài khoản: 211214851226294

Tại: Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (EXIMBANK), CN Hàng Xanh, tp.HCM