Máy cô quay chân không

NGUYÊN TẮC CỦA QUÁ TRÌNH CẤT QUAY: Dựa vào quá trình bay hơi của dung môi để tách dung môi ra khỏi hỗn hợp, để thu hồi các chất có trong dung dịch.

TẠI SAO PHẢI CẦN ĐẾN HỆ THỐNG CẤT QUAY CHÂN KHÔNG ?

  1. Quá trình trích chiết các hoạt chất từ các nguồn nguyên liệu làm cho các chất lẫn trong lượng dung môi lớn nên cần loại bỏ dung môi để thu được các chất cần thiết với hàm lượng cao.
  2. Nhiệt độ cao làm giảm/mất hoạt tính của các hoạt chất hoặc làm biến tính một số hoạt chất. Chân không giúp nhiệt độ sôi và bốc hơi của dung môi giảm đáng kể nên quá trình loại bỏ dung môi xảy ra ở nhiệt độ thấp, giúp bảo vệ hoạt chất.
  3. Dung môi thu hồi có thể tái sử dụng, giúp tiết kiệm dung môi so với các phương pháp đun bình thường.
  4. Không có sự rò rỉ hóa chất ra môi trường làm việc, đảm bảo an toàn cho phòng thí nghiệm & không độc hại cho người sử dụng.
  5. Quá trình diễn ra nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.