Máy chưng cất đạm

Qui trình chưng cất đạm :

  1. Phá mẫu :

Mẫu được vô cơ hóa bằng H2SO4 đậm đặc với chất xúc tác CuSO4, K2SO4, … Tác dụng của chất xúc tác làm tăng nhiệt độ sôi của acid để quá trình vô cơ hóa nhanh hơn. Trong quá trình phá mẫu, hơi acid dư cùng với khí độc thoát ra, sẽ được hút vào Máy trung hòa khí (Scrubber), trung hòa và xử lý 1 lượng lớn khí độc đó. Ngoài ra, để an toàn hơn nữa cho phòng thí nghiệm, máy phá mẫu và trung hòa khí này nên được đặt trong tủ hút khí độc, tạo môi trường an toàn cho người sử dụng.

  1. Chưng cất :

Máy chưng cất sục dung dịch NaOH 33% để đẩy NH3 ra khỏi (NH4)2SO4. Sau đó hấp thụ khí NH3 bằng dung dịch H3BO3 4% được chứa trong bình tam giác.

  1. Chuẩn độ :

Dùng dung dịch H2SO4 0.1N để chuẩn độ lượng NH3 trong bình hứng H3BO3 4% với chỉ thị màu, tại thời điểm màu xanh lục của chỉ thị chuyển sang màu tím, quá trình chuẩn độ kết thúc.

Tính toán ra kết quả độ đạm bằng công thức.

 

Tham khảo thêm trên TCVN4328-1 :2007.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.