Chuẩn USP

Chuẩn USP – chuẩn theo dược điển Mỹ

USP cung cấp chuẩn cho việc định danh, xác định chất lượng và độ tinh khiết của thuốc, thành phần thực phẩm.

Chuẩn dược phẩm của USP được thi hành ở Mỹ bởi Cục Quản Lý Dược Phẩm và Thực Phẩm. Hiện tại, những chuẩn này đang được sử dụng ở hơn 140 nước trên thế giới.